contact@rana-be.org


Biedt essentiële hulp bij de opname van vluchtelingen die in België aankomen, begeleidt hen individueel zodat ze opnieuw kunnen beginnen en zelfstandig kunnen leven.
Het project ontstond spontaan in het najaar van 2015, op initiatief van een groep vrijwilligers van het Europees Parlement, ontsteld dat honderden gezinnen van asielzoekers gedwongen waren om koude nachten buiten door te brengen. Nu er nieuwe mensen bij het project zijn gekomen, brengt RANA vandaag tientallen gemotiveerde burgers samen uit België, Europa en daarbuiten. RANA is sinds juli 2016 geregistreerd bij de Belgische overheid als een non-profitorganisatie (VZW).
Als de oorspronkelijke benadering van RANA was de zoektocht naar noodopvang in hotels en gastgezinnen, ook het verzamelen van donaties van kleding of voedsel. Maar sindsdien zijn de behoeften geëvolueerd en ook RANA! Tegenwoordig maken onze activiteiten deel uit van de lange termijn: vluchtelingen helpen integreren in deze nieuwe samenleving die de hunne zal worden en die van hun gezinnen. Door hun behoeften te begrijpen, begeleiden we ze individueel in hun administratieve, medische, professionele of taalkundige procedures; van huisvestingsonderzoek tot academische oriëntatie. Maar RANA is vooral een morele en psychologische ondersteuning, zodat deze mensen zich niet alleen voelen.

ACTIVITEITEN


BUDDY


Het «Buddy» project is de centrale pijler van RANA. Het is een sponsorschapsysteem dat werkt op basis van de persoon die een vluchteling begeleidt door een RANA-vrijwilliger. Vluchtelingen worden dus begeleid in hun zoektocht naar huisvesting of taalcursussen, in hun administratieve procedures, in hun inschrijving op school voor jonge kinderen of op de universiteit voor oudere kinderen en in hun inspanningen om een baan te vinden ... of gewoon om koffie te drinken en chat een beetje! Het doel is, wanneer en wanneer ze zich zo onafhankelijk mogelijk voelen. Desondanks betekent autonomie niet eenzaamheid: we zien RANA als een groot gezin, waar iedereen zijn plaats vindt. Daarom moedigen we vluchtelingen aan die zijn geholpen om zelf sponsors te worden zodra ze zich er klaar voor voelen.


CULTURAL OUTINGS


RANA ontwerpt ook een programma van culturele uitjes waarbij vluchtelingen, vrijwilligers en mensen bij elkaar worden gebracht die mee willen doen en mensen willen ontmoeten. Deze uitjes zijn unieke momenten van uitwisseling en delen, waardoor RANA de grote familie wordt die ze is geworden. Ze zijn ook een kans voor deze mensen, die hun land zijn ontvlucht en soms enkele maanden in nood leven, dagelijks hieruit voor een vriendelijk moment in de bioscoop, in het museum of een bezoek aan het Belgische erfgoed.


EVENTS


RANA-leden zijn overtuigd van de rijkdom van een pluriforme samenleving, gekenmerkt door dialoog en uitwisseling, waar iedereen een plek vindt waar ze een rol kunnen spelen. Het is aan dit beeld dat de RANA-familie is gecreëerd en het is deze rijkdom die zij wenst te bevorderen. Hiertoe organiseert RANA periodiek culturele evenementen, waarbij muziek, dans en andere artistieke disciplines worden gecombineerd, vaak vergezeld van de ontdekking van culinaire rijkdommen van elders. De vluchtelingen die RANA begeleidt, nemen actief deel aan de organisatie van deze evenementen.

SPREAD THE WORD

Like us on Facebook

Follow us on Twitter

Like us on Facebook

CONTACT US


Algemene vragen


contact@rana-be.org

Wil je vrijwilligerswerk doen


welcome@rana-be.org

Je bent een vluchteling en bent op zoek naar een mentor
buddies@rana-be.org

Geïnteresseerd in onze culturele uitstapjes
culture@rana-be.org

Vragen of ideeën over onze evenementen
events@rana-be.org

SCHENK


RANA is een grote familie maar een jonge organisatie. Uw hulp is welkom!
- Door een vrijwilliger te worden - We hebben al dertig, met gevarieerde vaardigheden, maar elke inspanning telt om onze doelen te bereiken.
- Wordt een vrijwilliger vraagt.
- Over RANA gesproken om u heen met uw familie, vrienden en collega's ...
Door ons te financieren
- IBAN : RANA VZW BE67 9731 6312 0587 (banque Argenta)
- Via PayPal
- RANA is een team dat volledig uit vrijwilligers bestaat, maar de financiële kosten zijn reëel.